Friday, 7 October 2011

FORUM 1 KRB3033_PENGANTAR BM....... Kesalahan Penterjemahan (Gambar Google Image)

Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi yang digunapakai secara meluas di Malaysia. Ianya telah dijadikan sebagai Bahasa Kebangsaan negara dan seharusnya dapat dikuasai oleh semua warga penduduk di negara ini dengan baik. Penggunaannya telah diwajibkan di sekolah-sekolah dan di jabatan-jabatan kerajaan. Namun begitu penggunaan Bahasa Melayu sudah semakin tercemar dengan berbagai-bagai kesalahan terutama kesalahan ejaan, laras bahasa dan tatabahasa seperti ianya telah dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat tanpa ada rasa ingin memberikan teguran untuk membaikinya.   

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SELESAIKAN....

SELESAIKAN.....